Virtua Game Engine

Virtua Game Engine (w skrócie: VGE) to rozwijana przez nas biblioteka wspomagająca proces wytwarzania nowoczesnych gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne w sposób niezależny od platformy.

VGE to oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware), co oznacza że jest ono umieszczone pomiędzy kodem aplikacji, a systemem operacyjnym i docelową platformą sprzętową. Silnik VGE przykrywa specyficzne dla danej platformy interfejsy programistyczne własnym, niezależnym od platformy API, na którym opiera się kod budowanych na nim aplikacji. W rezultacie, kod ten można bez żadnych dodatkowych narzutów skompilować i uruchomić na każdej platformie wspieranej przez VGE, co z kolei pozwala w znaczący sposób zredukować koszt wytworzenia oraz utrzymywania oprogramowania. Na poniższym schemacie przedstawiona jest wysokopoziomowa struktura tego rozwiązania:

VGE: struktura

VGE: struktura

Część VGE oznaczona jako warstwa abstrakcji sprzętowej odpowiada za takie niskopoziomowe aspekty jak:

 • obsługa pętli aplikacji oraz zdarzeń systemowych,
 • obsługa kontrolerów,
 • dostęp do systemu plików,
 • sprzętowo wspomagane renderowanie grafiki 2D,
 • odtwarzanie dźwięku,
 • komunikacja sieciowa,
 • obsługa multimediów (kamera, mikrofon, itp.),
 • wątki.

Na tej warstwie opierają się pozostałe, wysokopoziomowe moduły VGE (komponenty niezależne od platformy), które odpowiadają między innymi za:

 • udogodnienia podstawowe (przetwarzanie tekstu, kontenery, inteligentne wskaźniki),
 • obsługę podstawowych formatów danych (XML, CSV, JSON),
 • zarządzanie zasobami,
 • zarządzanie stanem aplikacji,
 • obsługę fontów bitmapowych,
 • zaawansowane renderowania grafiki (graf sceny, efekty cząsteczkowe, mapy kafelków, itp.),
 • zaawansowane odtwarzanie dźwięku (obsługa formatów audio)
 • zarządzanie zachowaniem (hierarchia akcji, interpolacja, tweening, itp.)
 • odtwarzanie video,
 • obsługę mediów społecznościowych (Facebook, Twitter),
 • podstawową obsługę sztucznej inteligencji (maszyny stanów, grafy),
 • wykrywanie gestów na ekranie dotykowym,
 • graficzny interfejs użytkownika,
 • obsługę wielojęzyczności,
 • post-processing,
 • obsługę monetyzacji,
 • obsługę globalnych tabel wyników oraz osiągnięć.

Technologia VGE jest owocem ponad dziesięcioletniego doświadczenia w zakresie wytwarzaniem mobilnych gier oraz aplikacji biznesowych i ponad sześciu lat pracy związanej z projektowaniem i programowaniem wieloplatformowych silników wspomagających produkcję gier na takie platformy jak PC, OS X, Symbian, Windows Mobile, Android, iOS, Nintendo DS/DSi/3DS/Wii, Sony PSP, Blackberry OS oraz Samsung Smart TV.

Główne cechy VGE to prostotaklarowność oraz elastyczność interfejsu programistycznego (API), będąca efektem opisanych wyżej doświadczeń. Silnik VGE zaimplementowany jest w języku C++ i dostarczany w postaci statycznej biblioteki. Na dzień dzisiejszy VGE obsługuje następujące systemy:

 • Win32 (platforma referencyjna),
 • iOS,
 • Android,
 • OUYA.

W niedługim czasie przewidujemy dodanie wsparcia dla przenośnych konsoli:

 • Nintendo 3DS,
 • Sony PS Vita.

Implementacja obsługi kolejnych platform będzie dyktowana potrzebami biznesowymi. Potencjalni kandydaci to:

 • OS X,
 • Linux,
 • Oculus Rift,
 • Steam Box,
 • Sony Playstation 3
 • Sony Playstation 4
 • Xbox,
 • Xbox One,
 • Windows Phone,
 • BlackBerry 10 OS,
 • Samsung Tizen OS.

Główne zastosowania VGE to:

 • programowanie oraz porting gier na urządzenia mobilne,
 • programowanie mobilnych aplikacji multimedialnych oraz edukacyjnych,
 • programowanie rozwiązań biznesowych wymagających zapewnienia spójnych mechanizmów interakcji z użytkownikiem na szeregu docelowych platform (np. mobilna bankowość),
 • programowanie rozwiązań dotyczących wizualizacja danych.

powered_by_vge